www.pudn.com > RedbinaryoptionsDL.zip > AutomatedTrendLines_v2_BO.mq4, change:2011-10-03,size:7500b


#property copyright "Copyright ゥ 2011, mailto: polska.waluty@gmail.com" 
#property link   "http://www.info-trade.za.pl" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_color1 Red 
#property indicator_color2 Green 
double  ?127059777421474836305133?[]; 
double  ?162869401421474836313991?[]; 
extern string info_="- - - Tutaj podaj ile ma byc badanych swiec ---"; 
extern int linia_dolna_od = 1, linia_dolna_do = 366; 
extern int linia_gorna_od = 1, linia_gorna_do = 366; 
extern string nazwa_dolnej_linii = "Support/Wsparcie", nazwa_gornej_linii = "Resistance/Opor"; 
extern color kolor_dolnej_linii = Green, kolor_gornej_linii = Red; 
double ?158651616521474836452710?, ?34356336321474836371433?, ?16740031492147483636239?, ?3650920921474836448123?; 
datetime ?418123549214748364333873?, ?1620587271214748363534285?, ?1953697357214748364226647?, ?1471260852214748363448298?; 
bool ?1216626379214748363913795?=false; 
int ?406173678214748364124811?=333,?1970013357214748362911122?=2011; 
int init() 
 { 
  if ( TimeDayOfYear(TimeCurrent()) > ?406173678214748364124811? && TimeYear(TimeCurrent()) != ?1970013357214748362911122? ) {Alert("mailto:polska.waluty@gmail.com");return;} 
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,0,0,kolor_gornej_linii); 
  SetIndexBuffer(0,?127059777421474836305133?); 
  SetIndexEmptyValue(0,0.0); 
  SetIndexLabel(0,"Resistance/Opor"); 
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,0,0,kolor_dolnej_linii); 
  SetIndexBuffer(1,?162869401421474836313991?); 
  SetIndexEmptyValue(1,0.0); 
  SetIndexLabel(1,"Support/Wsparcie"); 
  return(0); 
 } 
int deinit() 
 { 
  ObjectsDeleteAll(); 
  return(0); 
 } 
int start() 
 { 
  if (TimeDayOfYear(TimeCurrent())>333&&TimeYear(TimeCurrent())!=2011){return;} 
  ?168987184214748364045461?(); 
  if (?1216626379214748363913795?==true) 
  { 
  RefreshRates(); 
  WindowRedraw(); 
  ?1620587271214748363534285? = iTime(NULL,0,linia_dolna_od); 
  ?1471260852214748363448298? = iTime(NULL,0,linia_dolna_od); 
  if (TimeDayOfYear(TimeCurrent())>333&&TimeYear(TimeCurrent())!=2011){return;} 
  ?34356336321474836371433? = iLow(NULL,0,linia_dolna_od); 
  ?16740031492147483636239? = iLow(NULL,0,linia_dolna_od); 
  int ?2114319876214748364748749?, ?111886897921474836337640? = linia_dolna_od; 
  for (?2114319876214748364748749? = linia_dolna_od; ?2114319876214748364748749? <= linia_dolna_do; ?2114319876214748364748749?++) 
  { 
  if (iLow(NULL,0,?2114319876214748364748749?) < ?34356336321474836371433?) 
   { 
   ?111886897921474836337640? = ?2114319876214748364748749?; ?34356336321474836371433? = iLow(NULL,0,?111886897921474836337640?); 
   ?1620587271214748363534285? = iTime(NULL,0,?111886897921474836337640?); 
   } 
  } 
  for (?2114319876214748364748749? = linia_dolna_od; ?2114319876214748364748749? < ?111886897921474836337640?; ?2114319876214748364748749?++) 
  { 
  if (iLow(NULL,0,?2114319876214748364748749?) < ?16740031492147483636239?) 
   { 
   ?16740031492147483636239? = iLow(NULL,0,?2114319876214748364748749?); 
   ?1471260852214748363448298? = iTime(NULL,0,?2114319876214748364748749?); 
   } 
  } 
  if ( TimeDayOfYear(TimeCurrent()) > ?406173678214748364124811? && TimeYear(TimeCurrent()) != ?1970013357214748362911122? ) {Alert("mailto:polska.waluty@gmail.com");return;} 
  ObjectCreate(nazwa_dolnej_linii,OBJ_TREND,0,?1620587271214748363534285?,?34356336321474836371433?,?1471260852214748363448298?,?16740031492147483636239?); 
  for (?2114319876214748364748749? = ?111886897921474836337640?; ?2114319876214748364748749?>=linia_dolna_od;?2114319876214748364748749?--) 
  { 
   if ( ObjectGetValueByShift(nazwa_dolnej_linii, ?2114319876214748364748749?) > iLow(NULL,0,?2114319876214748364748749?) ) 
   { 
   ObjectDelete(nazwa_dolnej_linii); 
   if (TimeDayOfYear(TimeCurrent())>333&&TimeYear(TimeCurrent())!=2011){return;} 
   } 
   ?1471260852214748363448298? = iTime(NULL,0,?2114319876214748364748749?); 
   ?16740031492147483636239? = iLow(NULL,0,?2114319876214748364748749?); 
   ObjectCreate(nazwa_dolnej_linii,OBJ_TREND,0,?1620587271214748363534285?,?34356336321474836371433?,?1471260852214748363448298?,?16740031492147483636239?); 
  } 
  ObjectSet(nazwa_dolnej_linii,OBJPROP_COLOR,kolor_dolnej_linii); 
  ObjectSet(nazwa_dolnej_linii,OBJPROP_WIDTH,1); 
  ObjectSet(nazwa_dolnej_linii,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); 
  for (?2114319876214748364748749? = ?111886897921474836337640?; ?2114319876214748364748749?>=linia_dolna_od;?2114319876214748364748749?--) 
  { 
  ?162869401421474836313991?[?2114319876214748364748749?] = ObjectGetValueByShift(nazwa_dolnej_linii, ?2114319876214748364748749?); 
  } 
  ?418123549214748364333873? = iTime(NULL,0,linia_gorna_od); 
  ?1953697357214748364226647? = iTime(NULL,0,linia_gorna_od); 
  ?158651616521474836452710? = iLow(NULL,0,linia_gorna_od); 
  ?3650920921474836448123? = iLow(NULL,0,linia_gorna_od); 
  int ?1596751872214748364643597?, ?1279871946214748363245779? = linia_gorna_od; 
  for (?1596751872214748364643597? = linia_gorna_od; ?1596751872214748364643597? <= linia_gorna_do; ?1596751872214748364643597?++) 
  { 
  if (iHigh(NULL,0,?1596751872214748364643597?) > ?158651616521474836452710?) 
   { 
   ?1279871946214748363245779? = ?1596751872214748364643597?; ?158651616521474836452710? = iHigh(NULL,0,?1279871946214748363245779?); 
   ?418123549214748364333873? = iTime(NULL,0,?1279871946214748363245779?); 
   } 
  } 
  for (?1596751872214748364643597? = linia_dolna_od; ?1596751872214748364643597? < ?1279871946214748363245779?; ?1596751872214748364643597?++) 
  { 
  if (iHigh(NULL,0,?1596751872214748364643597?) > ?3650920921474836448123?) 
   { 
   ?3650920921474836448123? = iHigh(NULL,0,?1596751872214748364643597?); 
   ?1953697357214748364226647? = iTime(NULL,0,?1596751872214748364643597?); 
   } 
  } 
  ObjectCreate(nazwa_gornej_linii,OBJ_TREND,0,?418123549214748364333873?,?158651616521474836452710?,?1953697357214748364226647?,?3650920921474836448123?); 
  for (?1596751872214748364643597? = ?1279871946214748363245779?; ?1596751872214748364643597?>=linia_gorna_od;?1596751872214748364643597?--) 
  { 
   if ( ObjectGetValueByShift(nazwa_gornej_linii, ?1596751872214748364643597?) < iHigh(NULL,0,?1596751872214748364643597?) ) 
   { 
   ObjectDelete(nazwa_gornej_linii); 
   } 
   ?1953697357214748364226647? = iTime(NULL,0,?1596751872214748364643597?); 
   ?3650920921474836448123? = iHigh(NULL,0,?1596751872214748364643597?); 
   ObjectCreate(nazwa_gornej_linii,OBJ_TREND,0,?418123549214748364333873?,?158651616521474836452710?,?1953697357214748364226647?,?3650920921474836448123?); 
  } 
  ObjectSet(nazwa_gornej_linii,OBJPROP_COLOR,kolor_gornej_linii); 
  ObjectSet(nazwa_gornej_linii,OBJPROP_WIDTH,1); 
  ObjectSet(nazwa_gornej_linii,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); 
  for (?1596751872214748364643597? = ?1279871946214748363245779?; ?1596751872214748364643597?>=linia_gorna_od;?1596751872214748364643597?--) 
  { 
  ?127059777421474836305133?[?1596751872214748364643597?] = ObjectGetValueByShift(nazwa_gornej_linii, ?1596751872214748364643597?); 
  } 
 } 
  return(0); 
 } 
void ?168987184214748364045461?() 
 { 
  static datetime ?14686054214748363850515?=0; 
  ?1216626379214748363913795?=false; 
  if(?14686054214748363850515? != Time[0]) 
   { 
   ?14686054214748363850515?=Time[0]; 
   ?1216626379214748363913795?=true; 
   } 
 }

2018无需申请注册送58体验金