www.pudn.com > RedbinaryoptionsDL.zip > GG-TrendBar_BO.mq4, change:2010-10-14,size:3687b


//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                         GG-TrendBar.mq4 | 
//|                              GGekko | 
//|                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "GGekko" 
#property link   "" 
#property indicator_chart_window 
int tframe[]={1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200}; 
string tf[]={"M1","M5","M15","M30","H1","H4","D1","W1","MN1"}; 
int tfnumber=9;   
extern string ___IndicatorSetup___=">>> Indicator Setup:<<<"; 
extern int ADX_Period=14; 
extern int ADX_Price=PRICE_CLOSE; 
extern double Step_Psar=0.02; 
extern double Max_Psar=0.2; 
extern string ___DisplaySetup___=">>> Display Setup:<<<"; 
extern color UpColor=Lime; 
extern color DownColor=Red; 
extern color FlatColor=Yellow; 
extern color TextColor=Aqua; 
extern int Corner=0; 
double Psar; 
double PADX,NADX; 
string TimeFrameStr; 
double IndVal[9]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function             | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
 { 
  for(int w=1;w<tfnumber+1;w++) 
   { 
     ObjectCreate(tf[w-1],OBJ_LABEL,0,0,0,0,0); 
     ObjectSet(tf[w-1],OBJPROP_CORNER,Corner); 
     ObjectSet(tf[w-1],OBJPROP_XDISTANCE,(w-1)*23+15); 
     ObjectSet(tf[w-1],OBJPROP_YDISTANCE,20); 
     ObjectSetText(tf[w-1],tf[w-1],8,"Tahoma",TextColor); 
   } 
 
//---- 
  return(0); 
 } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator deinitialization function            | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int deinit() 
 { 
//---- 
  for(int k=1;k<tfnumber+1;k++) 
   ObjectDelete("Ind"+k); 
  for(k=1;k<tfnumber+1;k++) 
   ObjectDelete(tf[k-1]); 
//---- 
  return(0); 
 } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
 { 
//---- 
  for(int a=1;a<tfnumber+1;a++) 
   ObjectDelete("Ind"+a); 
 
  for(int j=1;j<tfnumber+1;j++) 
   { 
     ObjectCreate("Ind"+j,OBJ_LABEL,0,0,0,0,0); 
     ObjectSet("Ind"+j,OBJPROP_CORNER,Corner); 
     ObjectSet("Ind"+j,OBJPROP_XDISTANCE,(j-1)*23+15); 
     ObjectSet("Ind"+j,OBJPROP_YDISTANCE,30); 
     ObjectSetText("Ind"+j,CharToStr(110),12,"Wingdings",White); 
   } 
   
  for(int x=1;x<tfnumber+1;x++) 
   { 
   PADX=iADX(NULL,tframe[x-1],ADX_Period ,ADX_Price,1,0); 
   NADX=iADX(NULL,tframe[x-1],ADX_Period ,ADX_Price,2,0); 
   Psar=iSAR(NULL,tframe[x-1],Step_Psar,Max_Psar,0) ; 
    if (Psar < iClose(NULL,tframe[x-1],0) && PADX > NADX) 
    { 
    IndVal[x-1]=1; 
    } 
    else if (Psar > iClose(NULL,tframe[x-1],0) && NADX > PADX) 
    { 
    IndVal[x-1]=-1; 
    } 
    else IndVal[x-1]=0; 
   } 
  
   for(int y=1;y<tfnumber+1;y++) 
   { 
     if(IndVal[y-1]==-1) ObjectSetText("Ind"+y,CharToStr(110),12,"Wingdings",DownColor); 
     if(IndVal[y-1]==0) ObjectSetText("Ind"+y,CharToStr(110),12,"Wingdings",FlatColor); 
     if(IndVal[y-1]==1) ObjectSetText("Ind"+y,CharToStr(110),12,"Wingdings",UpColor); 
   }  
  
//---- 
  return(0); 
 } 
//+------------------------------------------------------------------+

2018无需申请注册送58体验金